Personvernerklæring – Beha Smartheater-app

Beha Elektro AS er ansvarlig for å håndtere alle personopplysninger som er involvert i denne løsningen.

Beha Smartheaters
Beha Smartheater-enheten overvåker og rapporterer temperaturen i rommet samt gjeldende status og enhetskonfigurasjon, inkludert måltemperatur og det aktive ukeprogrammet. Dette brukes for å gi deg en god brukeropplevelse og for å samle diagnostikkdata for produktforbedringer.

Brukerprofil
For å bruke denne appen må du registrere en brukerprofil med visningsnavn, e-postadresse og passord. Passordet ditt er det kun deg selv som kjenner og vil ikke være tilgjengelig for noen andre. Ikke engang for Beha. Din brukerprofil vil være felles for alle apper som drives av Beha Elektro AS.

Hvem har tilgang til dataene dine?
Dataene som du oppgir gjennom appen, eller gjennom enhetene dine, vil bli lagret i Beha Elektro AS sky- og appsystem. Beha kan se meldinger sendt mellom appen og enhetene, men kan ikke se brukeridentiteten din, stedene dine eller rommene dine. Beha bruker denne informasjonen til feilsøking og utvikling av produktene sine. Beha Elektro AS lagrer dine data sikkert i skyen. Et strengt begrenset antall ansatte og kontraktører har tilgang til de interne datalagrene, noe som sikrer at dataene dine er godt beskyttet. Beha Elektro AS bruker dine data til å:

  • Gi deg en god brukeropplevelse
  • Gi deg og produsenten støtte
  • Forsterke og utvikle Beha Elektro AS sky- og app-tjenester ytterligere.

Microsoft Azure-skyplattformen brukes av Beha Elektro AS for hosting av skytjenestene. Azure personvernerklæring: https://privacy.microsoft.com/en-ca/privacy statement

Datalagring
Konfigurasjonsdata (f.eks. steder, rom og enheter) og brukerprofilen din vil bli lagret til du sletter dem. Beha Elektro AS forbeholder seg retten til å slette profilen din dersom den har vært uten brukeraktivitet i mer enn 24 måneder. I slike tilfeller vil Beha Elektro AS sende ut en varsling på e-post minst 8 uker før sletting av profilen. Loggdata som temperaturer og meldingslogger vil bli lagret i 24 måneder. Data som er eldre enn det, vil automatisk bli slettet. Sletting av dine data eller brukerprofil, kan også bestilles ved å kontakte Beha Elektro AS support. Ta kontakt med service@beha.no for eventuelle problemer angående din brukerprofil eller personopplysninger.

Kommunikasjon og Wi-Fi-sikkerhet
Når du kobler til Beha-enheten din, skriver du inn Wi-Fi-passordet ditt. Dette passordet deles én gang med enheten som skal kobles til. Vær oppmerksom på at denne trådløse tilkoblingen er potensielt sårbar for radioavlytting, selv om vi har gjort det ekstremt teknisk utfordrende. Når enheten din er koblet til, vil den utføre all kommunikasjon på en sikker kryptert kanal til skyen.

Personvernrettigheter
I henhold til EUs GDPR-forskrifter har du rett til å:

  • Endre dine personlige data
  • Slette dine personlige data
  • Begrense tilgang og håndtering av dine personopplysninger
  • Få tilgang til dine personopplysninger elektronisk (dataportabilitet)
  • Protestere og ta opp eventuelle spørsmål angående dine personlige data
  • Å bli informert om endringer i personvernreglene

Ta kontakt med service@beha.no angående rettighetene ovenfor.

Enhetsdata behandles av Microsoft for å sikre at produktet og applikasjonen fungerer som den skal, og behandles av DO OK S.A. med sete i Polen for å sikre at forespørsler fra og til enheten blir overført på riktig måte.