Beha Smarheater app

18.02.2023

Oppdatering av innstillinger i appen

Vår skytjeneste for kommunikasjon mellom app og ovner er nå løst.

Vi beklager utfordringene dette har medført.