Vilkår og betingelser Beha Smartheater app

Denne appen er laget av Beha for å gjøre det enklere å betjene dine Beha-enheter.

Kommunikasjonen fra enhetene, og fra mobilappen, håndteres av Beha Elektro AS (https://www.beha.no/). Beha Elektro AS tilbyr en sky- og app-plattform som Beha Smartheater-appen er basert på. For å bruke denne appen og skysystemet må du godta disse vilkårene sammen med personvernreglene.

Denne avtalen inngås mellom deg som pålogget appbruker, og Beha Elektro AS som tjenesteleverandør.

Akseptabel bruk
Som pålogget bruker av appen må du overholde følgende akseptable bruk:

  • Følg gjeldende offentlige lover
  • Bruk kun produktet som tiltenkt i henhold til manualen/spesifikasjonen
  • Du må ikke dekompilere, demontere eller rekonstruere produktene eller tjenestene.
  • Det må ikke gjøres forsøk på datainnbrudd eller hacking av det involverte produktet

Den påloggede appbrukeren er alene ansvarlig for all bruk av appen.

Endringer
Når disse vilkårene og den medfølgende personvernerklæringen endres, vil du automatisk bli informert slik at du kan bekrefte de oppdaterte betingelsene neste gang du åpner appen. Alternativt kan du bruke enheten i frittstående modus ved å betjene enheten manuelt.

Oppgraderinger av maskinvare
Beha forbeholder seg retten til å oppgradere enhetene dine hvis dette er nødvendig av sikkerhetsgrunner eller for funksjonsforbedringer.

Ansvarsbegrensning
Beha Elektro AS har som mål å holde skytjenestene i gang 100 % av tiden. Uforutsette problemer kan imidlertid oppstå, og vil bli avhjulpet så snart som mulig. Verken Beha eller Beha Elektro AS kan holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tap som følge av tjenestebrudd eller andre problemer knyttet til skytjenestene eller appen.

Beha Elektro AS er ansvarlig for håndtering av alle personopplysninger i denne applikasjonen. Se personvernreglene for detaljer. Beha Elektro AS kan kontaktes på: service@beha.no Adresse: Beha Elektro AS, Evjeløkka 3, 1661 Rolvsøy, Norge

Oppsigelse av avtale
Du kan si opp denne avtalen når som helst ved å slette appen. I slike tilfeller vil du ikke lenger kunne bruke appen, men dataene og profilen din vil fortsatt være lagret i skyen og enhetene dine vil fortsatt kommunisere. For å slette kontoen, åpne appen og gå til Innstillinger og Slett konto.

Beha Elektro AS kan heve avtalen og brukerkontoen dersom kunden bruker tjenestene i strid med denne avtalen eller i strid med offentlig lov.

For generell enhetsinformasjon, besøk: www.beha.no