På smartovner i stål kan du bruke plastføtter. Ovnen blir da å betrakte som tilleggsvarme og skal kun brukes sporadisk i godt isolerte rom og under tilsyn.

Ovnen må da kun brukes i tørre rom.