DRIFTSMELDING

21. mars 2024

Ingen driftsmeldinger

 

21. mars 2024

Ny versjon av vår app er idag lansert. I tillegg til å være tilpasset vår nye branding, er følgende endringer gjort:

  • Lagt til Bluetooth som en tilkoblingsmetode for Generasjon 2-enheter.
  • Tidssoner lagt til
  • Sveip ned for å oppdatere
  • Forenklet kopiering av en tidsplan
  • Manuell-modus, Generasjon 1 ovner: Kjører i 24 timer og går deretter tilbake til gjeldende tidsplan.
  • Manuell-modus, Generasjon 2 ovner: Kjøre i manuell modus inntil en ny kommando gis
  • Fra manuell modus kan enhetene slås på/av fra appen
  • Barnesikring lagt til
  • Feilrettinger