Som ekstrautstyr for varmelister i LGVog LV-serien leveres gulvbraketter som skal skrues fast i gulvet. Disse brukes for montering av ovnene mot gulv i stedet for vegg der dette er mest hensiktsmessig.