Hvorfor får jeg ikke koblet til Wi-Fi?

Du kan bare koble opp én Beha Smartovn av gangen. Ved oppkobling er det viktig at mobiltelefonen og ruteren din er koblet til samme nettverk. Hvis de er det, og appen fremdeles ikke finner ovnen, kan du sjekke følgende:

1. Sjekk Wi-Fi-innstillingen på telefonen din

Hvis ruteren har flere nettverk, velg 2,4 GHz

Hvordan gjør jeg det?

Nettverket som skal brukes er på 2,4 GHz. Som regel er dette nettverket kun navngitt med ruterens navn

2. Sjekk signaler og avstanden til ruteren

Styrken på Wi-Fi-signalet fra ruteren din kan variere fra rom til rom. Signalet kan være svakt i ett rom, men helt greit i et annet.

Dette kan du gjøre hvis Wi-Fi-signalet er for svakt:

Ta med ovnen inn i rommet der ruteren er og forsøk å koble ovnen til telefonen der. Ta deretter ovnen med deg til rommet den skal monteres i. Sjekk så om du får kontakt med ovnen i appen ved å endre temperaturen.

PS! Det selges rimelige såkalte repeatere som kan settes opp for å forsterke Wi-Fi-signalet fra ruteren. Bruker du en repeater må du huske å velge repeaterens navn under tilgjengelige nettverk ved oppkobling.

3. Sjekk passord og nettverksnavn

Sjekk at du har lagt inn riktig passord for ruteren ved tilkobling av ovn. Nettverksnavnet kan ikke være mer enn 32 tegn.

4. Sjekk at Wi-Fi-symbolet på ovnen pulserer

Ovnen må stå i link-up-modus ved tilkobling til ruteren. Den står i link-up-modus når Wi-Fi-symbolet pulserer på gulvet.

Download manuals

Bruksanvisning App Norsk

Manual App English